Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Thay đổi miền trong WordPress

Các bước sau sẽ giúp bạn cập nhật trang WordPress để sử dụng tên miền mới. Sau khi thay đổi miền, bạn cũng có thể cần cập nhật miền trên chính tài khoản dịch vụ lưu trữ.

Nếu có tài khoản WordPress được quản lý, bạn có thể bỏ qua những bước này và cập nhật miền trong giao diện dịch vụ lưu trữ.

  1. Đăng nhập vào WordPress
  2. Nhấp vào menu Cài đặt.
  3. Chọn Cài đặt chung.
  4. Cập nhật các trường này với tên miền mới:
    • Địa chỉ WordPress (URL)
    • Địa chỉ trang
  5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Giờ đây bạn sẽ cần cập nhật tên miền trong bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ. (Lưu trữ Web / cPanel / Plesk)

Các bước tiếp theo

  • Nếu miền mới của bạn được đăng ký trong một tài khoản khác hoặc với bên thứ ba, bạn cần xác định địa chỉ IP mới để cập nhật DNS.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.