Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu email Microsoft 365 từ Bảng điều khiển Email & Office

Với tư cách là chủ tài khoản GoDaddy và/hoặc quản trị viên gói email Microsoft 365, bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình từ Bảng điều khiển Email & Office.

Nếu bạn không phải chủ tài khoản hoặc quản trị viên, hãy tự gửi email đặt lại mật khẩu cho mình từ trang đăng nhập Microsoft 365 nếu bạn đã đặt địa chỉ email phục hồi.

Bạn có thể xem một video ngắn về thao tác này ở phần dưới của trang.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
  2. Trong phần Người dùng, chọn Quản lý cạnh địa chỉ email của bạn.
  3. Trong Quản lý, chọn Mật khẩu.
  4. Nhập Mật khẩu mới, rồi nhập lại mật khẩu vào Xác nhận mật khẩu.
  5. Chọn Lưu. Có thể mất đến 30 phút cập nhật sau khi thay đổi mật khẩu.

Cho tôi xem

Bước có liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.