Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Online Storage Trợ giúp

Changing your online storage password

If you forget your Online Storage password, you can change it in the Workspace Control Center.

To Change Your Online Storage Password

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Online Storage.
  3. Next to the account you want, click Manage.
  4. Click View Files.
  5. Select the account you want to change, hover over the menu icon, and then click Edit.
  6. Enter and confirm your new password.
  7. Click Save.

Note: Your password takes up to 30 minutes to change.

Liên quan đến cộng đồng

AspHak's Avatar
MyISAM to InnoDB

1 Câu trả lời

Last posted 7 months ago.

wwwebb's Avatar
Alternatives to Workspace Desktop Tools for Online Storage

3 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Shoozleboy's Avatar
Unable to login on FTP client

3 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

AndyBaines's Avatar
Office 365 Online Essentials 1TB Storage Upgrade

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

wwwebb's Avatar
Retain timestamps during Online Storage file transfer

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng