Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

Change the control panel language in Plesk hosting

You can use your control panel in a large number of languages.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Go to the Account tab.
  6. Click My Profile.
  7. From the Panel language menu, select the language you want to use, and then click OK.

Liên quan đến cộng đồng

Mark12324's Avatar
Login to Plesk directly?

1 Câu trả lời

Last posted 11 months ago.

jfnewsom's Avatar
Plesk MS SQL How do you create a read only user account.

1 Câu trả lời

Last posted almost 5 years ago.

Shweta4034's Avatar
Permissions issue while configuring my new site!

2 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

hoger-90's Avatar
control panel hosting

2 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng