Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thay đổi ngôn ngữ của tài khoản GoDaddy

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà tài khoản và giao diện sản phẩm của bạn hiển thị.

  1. Trong trình quản lý tài khoản, từ menu Thiết lập tài khoản, chọn Thông tin liên hệ.
    1. Không ở trong trình quản lý tài khoản? Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
    2. Hoàn tất bước 1 kể trên.
  2. Trong vùng Email, chọn Ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.