Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Change your site background in WordPress

You can use the WordPress editor to customize your site background.

 1. Log in to WordPress.
 2. Click Appearance from the Dashboard, located on the left side of the screen.
 3. Click Customize.
 4. Click Background Image, depending on your theme customization options.
 5. If there is already a background image, click Change Image. If there is not already a background image, click Select Image.
 6. Click the image you want to be in the background of your site.
 7. Click Choose Image, located on the bottom right corner.

  Note: The image will now appear as your site background. You can also customize how the background is shown, such as configuring it to repeat or have a specific position.

 8. Click Save and Publish, located on the top left corner of the page.
 9. Click X, located on the top left of the page, to return to the Dashboard.

Liên quan đến cộng đồng

PeterCumbria's Avatar
Please change control panel dark blue text

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

technaoman's Avatar
How to change site width

4 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

JohnMeade's Avatar
Want to change a plain background to a different one. Can I do this?

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

TypoPhil's Avatar
How to change the background color of my blog posts?

3 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng