Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thay đổi Nền và Màu

Thay đổi nền và màu website của bạn giống như thay đổi nền nhà và sơn của một căn phòng, nó có thể làm tăng ấn tượng bề ngoài với Website Builder, bạn có thể thay đổi nền và màu website của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào nền của website của bạn, và sau đó chọn Nền.

  Với một số mẫu, bạn có thể cần nhấp vào gần rìa trang để kích hoạt hiển thị cửa sổ bật lên của Cài đặt nền/trang.

 3. Trong cửa sổ Cài đặt nền trang, hãy thay đổi các tùy chọn sau đây:
  • Màu — Nhấp vào trình chọn màu, và sau đó chọn màu mà bạn muốn sử dụng. Nếu bạn muốn nền chuyển tiếp giữa nhiều màu, hãy chọn Chuyển màu.
  • Ảnh — Để thay đổi nền website sang một ảnh, nhấp vào Thay đổi, và sau đó tải lên một ảnh từ máy tính của bạn hoặc chọn một ảnh trong kho ảnh. Bạn cũng có thể nhập một ảnh từ tài khoản Facebook® hoặc Instagram® của bạn. Để biết thêm thông tin về những ảnh này, hãy xem Thêm và Sửa ảnh.
  • Canh lề — Nhấp vào các mũi tên để đạt được vị trí mà bạn muốn cho ảnh nền của bạn.
  • Lặp lại — Để lấy mẫu ảnh nền của bạn theo chiều dọc, chiều ngang hoặc cả hai chiều, từ menu thả xuống, chọn cách bạn muốn lặp lại ảnh nền của bạn.
  • Cuộn — Để cuộn ảnh nền với trang của bạn, hãy chọn Cuộn nền với trang.
 4. Khi bạn hoàn thành những thay đổi, nhấp vào Lưu.
 5. Nhấp vào Xuất bản để cập nhật trang của bạn trực tuyến.

Để thay đổi Cài đặt trang với Website Builder

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào nền website của bạn, và sau đó chọn Cài đặt trang. Hoặc nhấp vào biểu tượng ba đường kẻ ở góc trên bên phải của màn hình và chọn Cài đặt trang.

  Với một số mẫu, bạn có thể cần nhấp vào gần rìa trang để kích hoạt hiển thị cửa sổ bật lên của Cài đặt nền/trang.

 3. Từ Thuộc tính: Cửa sổ nền trang, thay đổi các tùy chọn sau đây:
  • Chiều rộng — Sử dụng thanh cuộn để tăng hoặc giảm chiều rộng trang của bạn, hoặc nhập một kích thước.
  • Chiều cao — Sử dụng thanh cuộn để tăng hoặc giảm chiều cao trang của bạn, hoặc nhập một kích thước. Bạn không thể tạo một trang ngắn hơn nội dung của trang; trước hết bạn sẽ cần chuyển một số nội dung sang trang khác.
  • Vị trí đầu — Sử dụng thanh cuộn để tăng hoặc giảm vị trí của trang web của bạn từ trên đầu màn hình, hoặc nhập một kích thước.
  • Màu — Nhấp vào trình chọn màu, và sau đó chọn màu mà bạn muốn sử dụng.
 4. Khi bạn hoàn thành những thay đổi, nhấp vào Lưu.
 5. Nhấp vào Xuất bản để cập nhật trang của bạn trực tuyến.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.