Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Thay đổi phiên bản PHP

Để thay đổi phiên bản PHP cho website WordPress được quản lý của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Bên cạnh tài khoản WordPress được quản lý bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong phần Cài đặt, bên cạnh Phiên bản PHP, nhấp vào Thay đổi.
  4. Chọn phiên bản PHP từ danh sách thả xuống.
  5. Trong trường được cung cấp, nhập 'update' để xác nhận.
  6. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Các bước tiếp theo

  • Bạn có thể xác minh rằng trang của mình hiện đang chạy trên phiên bản PHP chính xác bằng cách sử dụng tập tin phpinfo.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.