Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thay đổi phương thức thanh toán chính

Nếu bạn có nhiều phương thức thanh toán, sau đây là cách thay đổi phương thức thanh toán chính cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Ví dụ: bạn có thể chuyển từ thẻ tín dụng này sang thẻ khác. Các bước sẽ không thay đổi dù sản phẩm của bạn có được thiết lập tự động gia hạn hay không.

Yêu cầu: Để thực hiện những bước này, bạn phải thiết lập phương thức thanh toán khác trong tài khoản của mình.
  1. Truy cập vào trang Gia hạn & thanh toán của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong danh sách Chi tiết thanh toán, hãy chọn những sản phẩm đang dùng phương thức thanh toán bạn muốn thay đổi. Trong thông tin mô tả của từng sản phẩm có 4 chữ số cuối trong số thẻ hoặc tài khoản của phương thức thanh toán hiện tại.
    xem phương thức thanh toán hiện tại
  3. Nhấp vào Cập nhật phương thức thanh toán và chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng.
    chọn phương thức thanh toán
  4. Nhấp vào Lưu. Bây giờ, trong danh sách Chi tiết thanh toán, bạn có thể thấy phương thức thanh toán đã được cập nhật.
    xem phương thức thanh toán mới

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.