Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thay đổi số điện thoại xác minh hai bước

Để thay đổi số điện thoại xác minh hai bước của bạn, bạn cần xóa số điện thoại hiện tại từ tài khoản của mình, rồi thêm số mới.

Yêu cầu: Nếu bạn không truy cập được thiết bị bạn đã dùng khi cài đặt xác minh hai bước, vui lòng xem phần Hủy xác minh hai bước và thực hiện theo các bước bên dưới Tôi không có truy cập thiết bị đó (hay một thiết bị phụ trợ).
  1. Thực hiện theo các bước trong Hủy xác minh hai bước để xóa số hiện tại.
  2. Thực hiện theo các bước trong Bật xác minh hai bước để thêm số mới của bạn.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.