Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thay đổi số điện thoại xác minh hai bước

Bạn không thể trực tiếp thay đổi số điện thoại di động dùng cho xác minh hai bước. Để thay đổi số điện thoại, trước tiên, bạn cần tắt xác minh hai bước trong tài khoản, sau đó thêm lại bằng số điện thoại mới.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.