Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Thay đổi tên máy chủ Thế hệ thứ 4

Sau đây là cách thay đổi tên máy chủ cho máy chủ Thế hệ thứ 4 của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ.
  3. Next to the Generation 4 server you want to rename, click Manage.
  4. Trong phần Cài đặt, bên cạnh Tên máy chủ, hãy nhấp vào Thay đổi.
  5. Nhập tên cho máy chủ. Tên máy chủ phải dài từ 1 đến 50 ký tự và chỉ chứa chữ cái, chữ số, dấu cách, dấu chấm hoặc dấu gạch nối.
  6. Nhấp vào Lưu. Tên máy chủ mới sẽ xuất hiện trong danh sách Cài đặt.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.