Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Thay đổi tên miền của bạn

Bạn có thể cập nhật tên miền liên kết với Cửa hàng trực tuyến của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể sử dụng bất kỳ miền nào trong cùng tài khoản với gói Cửa hàng trực tuyến.

Lưu ý: Bài viết này dành cho phiên bản Cửa hàng trực tuyến độc lập. Không áp dụng với phiên bản Website Builder.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Từ tab Cài đặt,nhấp vào Thông tin doanh nghiệp.
  3. Nhấp vào liên kết Thay đổi miền và chọn một trong các tùy chọn:
    • Chọn Chọn trong số miền của tôi nếu bạn muốn sử dụng miền đã đăng kí trong tài khoản này.
    • Chọn Tạo một miền phụ nếu bạn muốn sử dụng miền phụ của một tên miền trong tài khoản của bạn, ví dụ. subdomain.coolexample.com.
  4. Nhấp vào Lưu để lưu thay đổi của bạn, sau đó đăng tải website để xem các thay đổi hiển thị trực tuyến.

Các bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.