Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thay đổi tên miền của tôi

Bạn có thể thay đổi tên miền liên kết với tài khoản Trình dựng website của mình. Bạn không thể thay đổi tên miền cho tài khoản Website Builder miễn phí.

Lưu ý: Bạn không thể trực tiếp thay đổi miền có chứng nhận SSL. Thay vào đó, chứng nhận SSL cần phải được thay mã khóa.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào Trình dựng website, sau đó nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 3. Từ tab Cài đặt, nhấp vào Cài đặt miền.

  Lưu ý: Nếu bạn thấy nút Đăng tải ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng ba thanh ngang bên cạnh và chọn Thoát trình thiết kế để quay lại trang có tab Cài đặt.

 4. Chọn một trong các lựa chọn sau:
  Nhập miền đăng ký ở nơi khác:
  • Chọn một miền của tôi nếu bạn muốn dùng một miền đăng ký từ tài khoản này.
  • Nhập miền đăng ký ở nơi khác nếu bạn muốn dùng tên miền không đăng ký từ tài khoản này.
  • Tạo một miền con nếu bạn muốn sử dụng miền con của một tên miền trong tài khoản của bạn, ví dụ. subdomain.coolexample.com.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn Nhập miền đăng ký ở nơi khác, bạn cũng cần liên hệ với công ty là nhà đăng ký cho miền "bên ngoài" đó (không phải của GoDaddy).

 5. Nhấp OK.
 6. Nhấp vào Sửa trang.
 7. Nhấp vào Đăng tải.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.