Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thay đổi tên miền WordPress của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi tên miền trang web WordPress® của bạn, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển WordPress. Tuy nhiên, bạn cũng phải chuyển các tập tin của trang WordPress của bạn đến vị trí thích hợp và đảm bảo DNS của tên miền mới được thiết lập chính xác.

Cảnh báo: Làm theo các hướng dẫn này sẽ khiến trang web WordPress hiện tại của bạn không thể truy cập được trong ít nhất 24 giờ. Bạn nên đảm bảo có quyền truy cập vào cả tập tin WordPress của bạn lẫn DNS của tên miền mới trước khi thử các bước này.

Bài này dựa trên các giả định sau:

 • Bạn đang sử dụng phiên bản WordPress mới nhất. Để biết thêm thông tin, xem
  .
 • Bạn đang sử dụng cùng tài khoản lưu trữ cho trang web WordPress mới của bạn.
 • DNS của bạn đã được thiết lập. Để biết thêm thông tin, xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi.

Lưu ý: Sau khi bạn hoàn thành quy trình này, các bản cài đặt WordPress được quản lý qua GoDaddy Hosting Connection® không thể tiếp tục quản lý bằng cách sử dụng GoDaddy Hosting Connection.

Thay đổi tên miền chính của WordPress

Cảnh báo: Nếu bạn có tài khoản WordPress được quản lý (thông tin thêm), hãy sử dụng các hướng dẫn trong Thay đổi miền của tôi.

Bạn cần cập nhật tên miền của bạn trong bảng điều khiển WordPress và Hosting Control Panel.

Để thay đổi tên miền chính của WordPress

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn (http://coolexample.com/wp-admin, với coolexample.com là tên miền của bạn).
 2. Nhấp vào Cài đặt, và sau đó nhấp vào Chung.
 3. Trong trường Địa chỉ WordPress (URL)Địa chỉ trang web (URL), nhập tên miền hoặc URL mới mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào Lưu thay đổi.
 4. Thay đổi tên miền lưu trữ chính của tài khoản lưu trữ của bạn sang tên miền mới mà bạn muốn sử dụng. Để biết thêm thông tin, xem Thay đổi miền của tài khoản của bạn.
 5. Trở lại trang web của bạn và đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress (http://coolexample.com/wp-admin, với coolexample.com là tên miền của bạn).
 6. Nhấp vào Cài đặt, và sau đó nhấp vào Nối kết thường trực.
 7. Đặt lại các nối kết thường trực của trang WordPress của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Khắc phục sự cố đường dẫn cố định với WordPress.

Thay đổi tên miền WordPress của bạn sang tên miền phụ

Khi làm việc với các tên miền phụ bạn cần phải thực hiện cập nhật trong bảng điều khiển WordPress và Hosting Control Panel.

Để thay đổi tên miền WordPress của bạn sang tên miền phụ

 1. Sao chép các tập tin từ vị trí WordPress cũ sang cái mới. Để biết thêm thông tin, xem:

  Lưu ý: Nếu bạn muốn di chuyển trang WordPress của mình về thư mục gốc, hãy chọn thư mục html trong Trình quản lý tập tin FTP.

 2. Đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn (ví dụ, nếu bạn cài đặt WordPress ở cấp độ gốc, đi đến http://coolexample.com/wp-admin, với coolexample.com là tên miền của bạn).
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Hoàn thành các trường sau đây:
  • Địa chỉ WordPress (URL) — Nhập tên miền đầy đủ vào vị trí mới của trang web WordPress của bạn. Ví dụ, http://coolexample.com/new/ với coolexample.com là tên miền của bạn và mới là thư mục mới cho trang WordPress của bạn.

   Lưu ý: Nếu bạn muốn di chuyển trang WordPress của mình về thư mục gốc, không nhập thư mục sau tên miền của bạn.

  • Nhấp vào Lưu thay đổi
  • Địa chỉ trang web (URL) — Nhập cùng địa chỉ mà bạn nhập vào trường Địa chỉ WordPress (URL).
 5. Đặt lại các nối kết thường trực của trang WordPress của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Khắc phục sự cố đường dẫn cố định với WordPress.
 6. (Tùy chọn) Chuyển hướng thư mục WordPress cũ của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Chuyển hướng URL với Tài khoản lưu trữ của bạn.

Nếu bạn vẫn thấy có ảnh và các siêu liên kết bị hỏng trong trang web của bạn, bạn cần phải làm sạch các liên kết đã lỗi thời trong trang. Để biết thêm thông tin, xem Công cụ bổ sung Tìm kiếm và thay thế trong thư mục WordPress.

Để biết thêm thông tin, xem

.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.