Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Change my GoDaddy account username

You can change your username after you sign in to your GoDaddy account.

  1. Go to your GoDaddy Login & PIN page. You might be prompted to sign in.
  2. In the Login Info section, select Edit.
  3. Enter your New username. It must meet the conditions shown.
  4. Select Save to confirm the change.

More info

Liên quan đến cộng đồng

Cicero53's Avatar
Change FTP username / password

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Nabih's Avatar
I want to change my forum username

2 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

gcoakley's Avatar
Alternate Username and Password for My Account

1 Câu trả lời

Last posted almost 5 years ago.

Brutal_m00se's Avatar
How to Change Username

1 Câu trả lời

Last posted 6 months ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng