Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 from GoDaddy Trợ giúp

Change the username on my Microsoft 365 email account

You can change the username for your Microsoft 365 account. After you change your username, it automatically creates an alias (or a forward) of the previous username so you won't miss any emails sent to the old email address.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Manage next to the email address you want to update.
  3. Under Account information, select Edit.
  4. Enter your new username in the Username box.
  5. Select Save.

Related steps

More info

Liên quan đến cộng đồng

Joost's Avatar
upgrading from professional GoDaddy email to Microsoft 365 email

1 Câu trả lời

Last posted 8 months ago.

hgowa's Avatar
Using O365 and Godaddy professional email under same domain

1 Câu trả lời

Last posted 3 months ago.

abrilsdad's Avatar
I have Workspace Email, do I absolutely need the 365 email?

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Dave-K's Avatar
Archiving email in transition times

2 Câu trả lời

Last posted 29 days ago.

dustlandfilms's Avatar
Cancel Microsoft 365 Subscription

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng