Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thay đổi thông tin liên hệ miền của tôi

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ cho tên miền của mình bất cứ lúc nào. Mỗi loại liên hệ (người đăng ký, người quản lý, người phụ trách kỹ thuật và thanh toán) có thể được chỉnh sửa riêng lẻ hoặc cùng lúc. Các bước bạn cần làm sẽ khác nếu miền của bạn đã bật Bảo vệ quyền riêng tư.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền bạn muốn cập nhật. Hay nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  3. Trong menu phía trên danh sách miền, chọn Quyền sở hữu, rồi chọn Cập nhật liên hệ.
    chọn cập nhật liên hệ
  4. Nhập chi tiết thông tin liên hệ mới của bạn.

    Lưu ý: Để chỉnh sửa thông tin cho từng loại liên hệ, hãy bỏ chọn Sử dụng cho tất cả các loại liên hệ và chọn tab liên hệ thích hợp.

  5. Nhấp vào Lưu sau khi bạn thực hiện cập nhật. Có thể mất tới 48 giờ để thông tin mới của bạn được cập nhật trên cơ sở dữ liệu WHOIS.
Yêu cầu: Nếu bạn cập nhật tổ chức, tên, họ hoặc địa chỉ email của người đăng ký, bạn cần phải phê duyệt những thay đổi đó.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.