Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Thay khóa cho Chứng nhận SSL của bạn

Thay khóa là quá trình tạo một khóa riêng mới cho chứng nhận SSL hiện tại của bạn. Máy chủ Web của bạn sử dụng khóa riêng để giải mã các thông tin an toàn.

Bạn nên thay khóa cho chứng nhận SSL của mình khi:

 • Máy chủ của bạn bị hỏng.
 • Bạn mất khóa riêng.
 • Bạn chuyển website đến một máy chủ mới.
 • Bạn muốn đổi thuật toán chữ ký chứng nhận SSL của mình thành SHA-2. Để biết thêm thông tin, xem Thông tin về yêu cầu thông tin hàm băm SHA-2
 • Bạn muốn thay đổi tổ chức cấp chứng nhận SSL của mình. Để biết thêm thông tin, xem
  .
 • Bạn thay đổi cấp độ mã hóa chứng nhận SSL của mình. Để biết thêm thông tin, xem

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi có thể thay khóa cho chứng nhận SSL của mình, bạn phải tạo một yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) mới từ máy chủ Web của bạn. Để được hướng dẫn, xem Tạo CSR (yêu cầu xác thực chứng nhận).

Thông tin trong CSR mới của bạn phải giống hệt thông tin cho chứng nhận hiện có của bạn, nghĩa là bạn không thể thay đổi thông tin tổ chức (mặc dù bạn có thể thay đổi tên miền mà bạn đang bảo vệ). Nếu cần thay đổi các chi tiết chứng nhận, bạn phải thu hồi lại chứng nhận trong tài khoản của mình, mua một tín dụng SSL mới, và hoàn tất lại yêu cầu SSL.

LƯU Ý: Chúng tôi tự động bỏ kích hoạt chứng nhận trước đó khi phát hành chứng nhận mới và được thay khóa. Đừng thu hồi chứng nhận trừ khi bạn chắc chắn muốn hủy chứng nhận hiện tại. Khi bạn thu hồi chứng nhận, tín dụng SSL sẽ bị hủy và bạn không thể thay khóa cho chứng nhận.

Để thay khóa cho Chứng nhận SSL của bạn

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Chứng nhận SSL.
 3. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn thay khóa, nhấp Mở.
 4. Nhấp Tùy chọn nâng cao.
 5. Nhấp Thay khóa Chứng nhận.
 6. Trong trường Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) , dán CSR mới của bạn, bao gồm ----BẮT ĐẦU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN MỚI---- và ----KẾT THÚC YÊU CẦU CHỨNG NHẬN----.
 7. Nhấp Lưu.

Chứng nhận cũ sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi trong vòng 72 giờ. Để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, bạn phải cài đặt ngay chứng nhận đã thay khóa (thêm thông tin).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.