Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

The forward to a friend link

All GoDaddy Email Marketing email newsletters include a Forward button, or link, in the footer of every email you send. This link is how your readers share your campaign with others.

Word of mouth is one of the best ways to grow your email marketing list. Add some encouragement in the actual text of your email, rallying people to share the email.

And be sure to encourage those new folks to subscribe! Add a short call to action to sign up, for any readers that received the campaign via forward.

With the forward to a friend and subscribe links, your list will grow naturally. Word of mouth list growth equals solid, ever improving view and click rates on future mailings.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.