Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm địa chỉ email khôi phục


Nếu bạn quên mật khẩu, một địa chỉ email khôi phục là nơi email cài đặt lại mật khẩu của bạn được gửi đến.

Nếu đây là email mới, vui lòng thêm một email khôi phục lần đầu bạn đăng nhập vào Webmail. Nếu bạn đã cài đặt email của mình, hãy thêm hay cập nhật email khôi phục trong Thông tin tài khoản từ bảng điều khiển Email & Office.

Thêm email khôi phục từ Webmail

 1. Nếu bạn vừa tạo tài khoản email của mình, vui lòng chọn Email trên Web và nhấp vào Đăng nhập. (Nếu bạn đóng trình duyệt, vui lòng truy cập Webmail.)
  Đăng nhập để khởi chạy webmail cá nhân
 2. Nhập địa chỉ email, mật khẩu và nhấp vào Đăng nhập.
 3. Nhập Email khôi phục của bạn, rồi nhấp vào Lưu & Tiếp tục.
  Nhập email khôi phục và lưu
 4. Chọn múi giờ của bạn và nhấp vào Lưu. Hộp thư đến email chuyên nghiệp sẽ mở.
  Chọn múi giờ của bạn và nhấp vào Lưu

Bạn đã bảo mật tài khoản email của mình thành công với một mật khẩu khôi phục và đã đăng nhập vào Webmail. Bạn có thể cài đặt lại mật khẩu của mình nếu cần. Bỏ qua đến Bước 5 để thêm email của bạn vào máy tính để bàn hay ứng dụng di động.

Nếu bạn không được nhắc bảo mật tài khoản email của bạn khi bạn đăng nhập vào Webmail, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để thêm vào Thông tin Tài khoản của bạn từ Bảng điều khiển Email & Office.

Thêm Email khôi phục vào Thông tin tài khoản

 1. Vui lòng truy cập Email & Office và đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của GoDaddy (địa chỉ Email Chuyên nghiệp và mật khẩu của bạn không hoạt động ở đây).
 2. Bạn hãy nhấp vào Quản lý kế bên tài khoản Email Chuyên nghiệp của bạn. Cuộn xuống Thông tin tài khoản và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Vui lòng nhập Email Khôi phục và nhấp vào Lưu.
  Nhập email khôi phục

Tài khoản Email Chuyên nghiệp là bảo mật và bạn có thể cài đặt lại mật khẩu của mình nếu cần.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.