Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm địa chỉ email Office 365 vào iPhone của tôi

Giới thiệu | Bước 1 | Bước 2 | Bước 3 | Bước 4 | Tóm tắt

Để thêm địa chỉ email Office 365 vào ứng dụng Mail trên iPhone của bạn, bạn cần địa chỉ email Office 365 và mật khẩu.

 1. Chạm Cài đặt và chạm Mật khẩu & Tài khoản
 2. Chạm Thêm Tài khoản.
  Tại Mật khẩu & Tài khoản, chạm vào Thêm Tài khoản
 3. Chạm Exchange.
  Chạm vào Exchange
 4. Nhập Địa chỉ email và nội dung Mô tả ngắn (ví dụ: tên công ty hoặc loại email của bạn).
 5. Chạm Tiếp theo.
  Nhập email, mô tả công ty và chạm vào Tiếp theo
 6. Chạm Đăng nhập để xác nhận bạn có muốn Đăng nhập vào tài khoản Exchange bằng Microsoft?
  Chạm Đăng nhập để đăng nhập tài khoản Exchange của bạn
 7. Nhập Mật khẩu của bạn rồi chạm Đăng nhập.
  Nhập mật khẩu rồi chạm vào Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu Microsoft không tìm thấy tài khoản của bạn, bạn có thể sẽ phải tự nhập thông tin:

  Tên đăng nhập = địa chỉ email Office 365
  Mật khẩu = mật khẩu email Office 365
  URL Nội bộ (Máy chủ) = outlook.office365.com
  URL Bên ngoài (Miền) = outlook.office365.com

 8. Chạm Tiếp theo. Bạn có thể phải chọn Đồng ý thay mặt tổ chức của bạn. Điều này cho phép Office 365 và ứng dụng Mail làm việc đồng thời. Chạm Chấp nhận.
 9. Chạm Lưu (Bạn có thể quay lại và cập nhật cài đặt tại đây bất cứ lúc nào).
  Xem xét Cài đặt và chạm vào lưu
 10. Vậy là xong, bạn sẽ thấy tài khoản Office 365 của bạn dưới mục Tài khoản.
  Bạn sẽ thấy tài khoản email Office 365 hiển thị dưới Tài khoản

Tuyệt vời, địa chỉ email của bạn đã có trên ứng dụng Mail của iPhone và bạn đã hoàn thành! Nếu bạn muốn thêm địa chỉ email của bạn vào một thiết bị khác, bạn có thể quay trở lại bước 3 hướng dẫn thêm tài khoản email khác. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp!

Bước 4, hãy gửi đi email đầu tiên của bạn!

Thông tin thêm

Những vấn đề thường gặp khi cài đặt email trên điện thoại.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.