Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm đăng ký riêng


Theo thỏa thuận của chúng tôi với ICANN, chúng tôi phải bổ sung thông tin liên hệ hợp lệ vào danh mục Whois cho mỗi miền mà bạn đăng ký. Bằng cách mua Đăng ký riêng, bạn có thể ẩn thông tin liên hệ cá nhân của mình và thay vào đó, hiển thị thông tin ủy quyền.

Lưu ý: Một số cơ quan đăng ký không cho phép Đăng ký riêng. Nếu miền của bạn thuộc trường hợp này, tùy chọn bổ sung quyền riêng tư sẽ không xuất hiện trong Trình quản lý miền.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (bên dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

 1. Hãy đi đến trang Cài đặt miền.
 2. Bên dưới phần Thông tin liên hệ, hãy nhấp vào Chuyển thành riêng tư hoặc Thêm quyền riêng tư.
 3. Nhấp vào Thêm vào giỏ hàng.
 4. Nhấp vào Chuyển sang thanh toán và hoàn tất giao dịch mua của bạn.

Bulk add Private Registration

You can also bulk add Private Registration for multiple domains at one time.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the List view of your account in order to bulk update Private Registration. In the upper right corner, choose List view:
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domains you want to bulk update.
 9. From the toolbar, click on the Update icon.
 10. In the window that appears, click on the Registration tab.
 11. Next to the type of registration you want, click Add.
 12. Click the Checkout button and finish your purchase.

Có thể mất từ 24 đến 48 tiếng để thông tin hiển thị trong cơ sở dữ liệu Whois.

Lưu ý: Để thêm Đăng ký riêng cho một tên miền đã hết hạn mà bạn giành được qua GoDaddy Đấu giá, hãy xem Mua tên miền bạn giành được.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.