Trợ giúp

Trình dựng website Trợ giúp

Thêm đánh giá vào website của tôi

Hiển thị đánh giá để xây dựng mức độ tin cậy cho doanh nghiệp của bạn. Đánh giá tích cực cho khách hàng thấy uy tín của doanh nghiệp và lý do họ nên mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Video này nằm trong tuyển tập Hướng dẫn Thêm chức năng nâng cao vào Trình dựng website.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng Cuộn tới Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm đánh giá rồi thêm một phần.
 5. Tìm phần Đánh giá.
 6. Chọn cách bạn muốn thêm đánh giá:
  • Kết nối với nguồn bên ngoài: Sử dụng menu thả xuống để chọn nếu bạn muốn đưa vào đánh giá từ Facebook, Google Doanh nghiệp của tôi, Yelp hoặc Yotpo. Sau đó chọn nút Kết nối để chuyển hướng đến phần đăng nhập của nguồn bên ngoài. Tìm hiểu thêm về bật đánh giá khách hàng trong Yotpo.
  • Thêm đánh giá thủ công: Chọn đánh giá để chỉnh sửa chi tiết hoặc chọn Thêm để đưa vào các đánh giá khác. Sắp xếp lại đánh giá bằng cách chọn đường nằm ngang và kéo đến vị trí bạn ưa thích. Để xóa một phần, vui lòng chọn phần đó, chọn Xóa đánh giá, rồi chọnHoàn tất.
   Kéo và thả đánh giá để thay đổi thứ tự
 7. Hoàn tất việc tùy chỉnh phần này rồi chọn Hoàn tất.
 8. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.