Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm bộ nhớ bổ sung vào tài khoản email của tôi

Sau khi mua thêm dung lượng, bạn có thể áp dụng dung lượng đó cho các địa chỉ email bạn thiết lập.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Email trong không gian làm việc.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn áp dụng thêm dung lượng, nhấp vào Quản lý .
  4. Nhấp vào Xem email .
  5. Bên cạnh địa chỉ bạn muốn, di chuột qua biểu tượng chỉnh sửa, rồi nhấp vào Chỉnh sửa .
  6. Trong trường Định mức , nhập khoảng trống bổ sung mà bạn muốn áp dụng.
  7. Nhấp vào Lưu.

Xem thêm thông tin