Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm các khối bố cục trong WordPress

Có rất nhiều khối phần tử bố cục có sẵn trong trình soạn thảo WordPress, từ Nút đến Khoảng cách, có thể giúp tạo các trang và bài đăng có tác động trực quan. Bạn có thể tìm thấy chúng trong menu Thêm khối trong phần Thành phần bố cục. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chèn một khối Cột.

  1. Mở trình chỉnh sửa khối (Bạn cần trợ giúp mở trình chỉnh sửa? ).
  2. Chọn Thêm khối .
  3. Từ phần Thành phần bố cục, chọn Cột .
  4. Chọn số cột sẽ sử dụng.
  5. Điền vào các khối và mở rộng chúng khi cần thiết.
  6. Sau khi bạn hoàn tất, hãy chọn Cập nhật để đăng tải các thay đổi.
Một gif động minh họa cách thêm các khối bố cục

Lưu ý: Hãy nhớ cập nhật trang hoặc bài đăng của bạn sau khi chỉnh sửa.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin