Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Thêm các miền tiện ích để lưu trữ nhiều website trong Dịch vụ lưu trữ trên Linux

Nếu bạn muốn lưu trữ website cho một miền không phải tên miền chính, bạn có thể sử dụng tính năng miền Tiện ích của cPanel.

Lưu ý: Miền tiện ích được hỗ trợ cho các gói Dịch vụ lưu trữ Linux cao cấp và cốt yếu. Tôi không chắc mình có loại gói dịch vụ lưu trữ nào.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
 4. Trong Trang chủ cPanel, ở phần Miền, nhấp vào Miền tiện ích.
 5. Điền vào các trường sau đây:

  TrườngMô tả
  Tên miền mớiTên bạn muốn sử dụng cho miền tiện ích.
  Miền conĐược tự động điền theo Tên miền mới. Bạn không cần thay đổi tên miền con trừ khi miền con đã được tên miền khác sử dụng.
  Gốc tài liệuTên thư mục cần tạo trong thư mục trang chủ. Bạn sẽ tải các tập tin của Tên miền mới lên thư mục này.
  Tạo tài khoản FTP liên kết với Miền tiện ích nàyChọn hộp kiểm này để thêm tài khoản người dùng FTP. Bạn sẽ chỉ định Tên người dùngMật khẩu FTP. Người dùng này có thể truy cập vào Gốc tài liệu và các thư mục con nhưng không thể truy cập lên cấp cao hơn.
 6. Nhấp vào Thêm miền.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

Các sản phẩm liên quan