Thêm các trang

WordPress được quản lý cho bạn nhiều sự mềm dẻo khi quản lý các trang WordPress — bạn chỉ cần mua một tài khoản và sau đó dùng nó cho tất cả các trang của bạn. Nếu bạn muốn thêm trang, bạn có thể bỏ các trang mà bạn không còn dùng hoặc bạn có thể cập nhật tài khoản của mình.

  1. Đăng nhập vào Cổng bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của GoDaddy.
  2. Dưới Tài khoản mới — dịch vụ lưu trữ WordPress, nhấp Cài đặt.
  3. Hoàn tất các trường hiện trên màn hình, rồi nhấp Hoàn tất:

Nếu bạn không có sẵn một Tài khoản mới, bạn có thể cập nhật tài khoản WordPress được quản lý của mình, hay hủy bỏ một trang hiện diện của mình.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?