Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm cảnh báo cookie và theo dõi cho website của tôi

Chúng tôi tổng hợp dữ liệu khách truy cập website để giúp bạn hiểu cách thức website góp phần phát triển doanh nghiệp. Ví dụ: chúng tôi cung cấp dữ liệu trong Bảng điều khiển về số lượng người truy cập website của bạn, giúp chúng tôi tối ưu hóa tốc độ tải trang cùng nhiều thông tin khác.

Cookie hay tập tin dữ liệu nhỏ chỉ là một cách để theo dõi hoạt động của khách truy cập trong trang. Bạn cũng có thể dùng tính năng theo dõi để theo dõi khách truy cập trên trang riêng của mình nếu sử dụng Facebook Pixel hoặc ID theo dõi Google Analytics.

Tại California, Liên minh châu Âu và các khu vực tài phán khác (tùy theo luật hiện hành), các website cần cung cấp cho khách truy cập tùy chọn có cho phép theo dõi dữ liệu của họ hay không. Việc thêm Biểu ngữ cookie sẽ cho phép khách truy cập lựa chọn về quyền riêng tư của họ và giúp bạn tránh bị phạt nếu không tuân thủ luật pháp.

Hãy tham khảo cố vấn pháp lý của bạn để xác định xem có cần thêm phần theo dõi và cảnh báo cho doanh nghiệp hoặc website của bạn không, cũng như nội dung của phần đó.

Lưu ý: Phần Cookie & theo dõi sẽ kết hợp chặt chẽ với phần Chính sách về quyền riêng tư của Website Builder.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Chỉnh sửa website để mở trình sửa website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt, rồi chọn Biểu ngữ cookie.

  Lưu ý: Biểu ngữ cookie sẽ được bật theo mặc định cho các website mới. Nếu biểu ngữ cookie của bạn đang tắt, bạn phải bật biểu ngữ khi thêm bất kỳ tích hợp theo dõi từ bên thứ ba nào, chẳng hạn như Google Analytics, Facebook Pixel, v.v.

 5. Các trường Tiêu đề, Thông báoNhãn nút đã được điền nhưng bạn có thể tùy chỉnh bất cứ trường nào trong số này. Trường Thông báo có thể sử dụng cho chính sách cookie ngắn. Nếu bạn có chính sách về quyền riêng tư dài và chi tiết hơn, hãy xem Thêm chính sách về quyền riêng tư vào website của tôi.

  Lưu ý: Liên kết Cách thức hoạt động sẽ giải thích chính sách về quyền riêng tư của riêng GoDaddy.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng, chọn Đăng tải.
 7. Cửa sổ Chính sách cookie — với bất kỳ văn bản tùy chỉnh nào do bạn tạo — sẽ xuất hiện trên mọi trang cho đến khi khách truy cập chấp nhận hoặc từ chối.
  • Dữ liệu sẽ chỉ được theo dõi nếu khách truy cập chọn Chấp nhận.
  • Dữ liệu sẽ không bị theo dõi nếu khách truy cập chọn Từ chối hoặc đóng thông báo mà không chọn Chấp nhận.

  Ảnh chụp màn hình của hộp văn bản cảnh báo mẫu

Bước tiếp theo

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.