Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm cảnh báo về cookie & theo dõi vào website của tôi

Giống như hầu hết các công cụ dựng website khác, Website Builder cũng sử dụng “cookie”, là các tập tin dữ liệu nhỏ để theo dõi hoạt động của khách truy cập trên một trang. Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu, các website hiện nay bắt buộc phải cung cấp cho khách truy cập từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu lựa chọn chấp nhận đặt các tập tin dữ liệu trong trình duyệt của họ hoặc rời khỏi trang của bạn.

Thêm phần Cookie & theo dõi sẽ mang đến cho khách truy cập một cách để thực hiện đúng điều đó.
ví dụ thông báo về cookie

Lưu ý: Phần Cookie & theo dõi sẽ kết hợp chặt chẽ với phần Chính sách về quyền riêng tư của Website Builder.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Nhấp vào bảng điều khiển Cài đặt trang.
  nhấp vào bảng điều khiển Cài đặt trang
 4. Nhấp vào bảng điều khiển Cookie & theo dõi.
  nhấp vào bảng điều khiển Cài đặt trang
 5. Các trường Tiêu đề, Thông báoNhãn nút đã được điền nhưng bạn có thể tùy chỉnh bất cứ trường nào trong số này. Trường Thông báo có thể sử dụng cho chính sách cookie ngắn. Nếu bạn có chính sách về quyền riêng tư dài và chi tiết hơn, hãy xem Thêm chính sách về quyền riêng tư vào website của tôi.
  ngăn cookie và theo dõi

  Lưu ý: Liên kết Cách thức hoạt động sẽ giải thích chính sách về quyền riêng tư của riêng GoDaddy theo GDPR.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Đăng tải.
 7. Để biết cửa sổ Chính sách cookie sẽ hiển thị như thế nào với khách truy cập trang của bạn, nhấp vào Xem trang.
  nhấp vào nút Xem trang
 8. Cửa sổ Chính sách cookie - với mọi văn bản tùy chỉnh do bạn tạo - sẽ xuất hiện trên mọi trang cho đến khi khách truy cập nhấp vào Chấp nhận & đóng.
  Nội dung cảnh báo tùy chỉnh

Bước tiếp theo

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.