Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm danh tính

Sau khi thêm danh tính, bạn có thể sử dụng danh tính đó để gửi email (bằng địa chỉ khác) bằng tài khoản email chính của mình. Ví dụ: giả sử tài khoản email chính của bạn là me@example.com và bạn muốn gửi email thay mặt cho nhóm tiếp thị. Thêm danh tính cho nhóm tiếp thị (mktg@example.com) và gửi email bằng danh tính đó từ tài khoản chính của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? )
 2. Trong Chế độ xem cổ điển , trên menu Cài đặt , nhấp vào Cài đặt cá nhân .
  Nhấp và kéo tay cầm
 3. Nhấp vào tab Danh tính , sau đó nhấp Thêm danh tính .
  Nhấp vào Thêm danh tính
 4. Hoàn thành các trường sau:
  Trường Thực hiện
  Tên Nhập tên để hiển thị cho người nhận email của bạn.
  Email Nhập địa chỉ email để hiển thị cho người nhận email của bạn.
  Trả lời Nhập một địa chỉ email mà bạn muốn người nhận email của bạn gửi thư trả lời.
  Mặc định Chọn hộp để đặt danh tính này làm mặc định của bạn.
  Điền vào các trường
 5. Nhấp vào OK.

Bạn có thể sửa hoặc xóa danh tính trong cột Hành động.

Xem thêm thông tin