Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm dịch vụ lưu trữ DNS

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi DNS của tên miền đã đăng ký ở công ty khác bằng cách thêm bản ghi đó vào dịch vụ lưu trữ DNS trong tài khoản của bạn. Hoạt động này sẽ cho phép bạn quản lý DNS với chúng tôi, trong khi miền của bạn vẫn được đăng ký với công ty khác. Bạn cũng có thể chuyển miền của mình để sử dụng và quản lý mọi thứ trong cùng một tài khoản.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn Trung tâm kiểm soát miền. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ menu Cài đặt, nhấp vào tab DNS, rồi chọn Thêm Dịch vụ lưu trữ DNS.

    Thêm Dịch vụ lưu trữ DNS
  3. Trong trường Tên miền, nhập tên miền bạn muốn quản lý bằng Dịch vụ lưu trữ DNS, rồi nhấp vào Tiếp theo.
  4. Một thông báo sẽ xuất hiện kèm theo tập hợp các máy chủ tên để thêm vào tên miền của bạn.
  5. Yêu cầu: Để hoàn tất quy trình này và kích hoạt tập tin vùng của bạn, bạn sẽ cần cập nhật máy chủ tên trên tên miền của mình. Việc này được thực hiện tại nhà đăng ký miền hiện tại của bạn (nơi đăng ký tên miền của bạn).

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ. Trong thời gian này, website, email và các dịch vụ tên miền khác của bạn có thể bị gián đoạn.

Bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Chuyển tên miền của bạn để giữ mọi thứ ở cùng một tài khoản.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.