Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm dịch vụ Cuộc hẹn trực tuyến

Cuộc hẹn trực tuyến là cách tuyệt vời để khách hàng lên lịch với bạn và nhân viên vào thời điểm thuận tiện cho mọi người. Lên lịch tại doanh nghiệp của bạn, tại địa điểm mà khách hàng đặt trước, cuộc họp trực tuyến/ảo hay bất cứ địa điểm nào khác mà bạn muốn.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý kế bên website bạn muốn thay đổi.
 3. Từ chế độ xem bảng điều khiển, chọn Cuộc hẹn, rồi chọn Dịch vụ trong menu. (Để chuyển đến bảng điều khiển từ trình soạn thảo website, chọn Bảng điều khiển trong menu Trình dựng website ở góc phía trên bên trái.)
 4. Chọn Thêm dịch vụ.
 5. Chọn một trong ba loại cuộc hẹn:
  Ba loại cuộc hẹn: Cuộc hẹn, Sự kiện một lần và Sự kiện lặp lại
  • Cuộc hẹn mở ra các khoảng thời gian chung dựa trên lịch của bạn. Bạn sẽ đặt thông tin chi tiết, còn khách hàng chọn thời gian phù hợp nhất với họ.
  • Sự kiện một lần cho phép bạn đặt sự kiện đặc biệt chỉ diễn ra một lần.
  • Sự kiện lặp lại mở ra khoảng thời gian được lên lịch thường xuyên cho một lớp học hoặc sự kiện. Khi bạn tạo sự kiện lặp lại, khách hàng vẫn cần đăng ký cho từng cuộc hẹn riêng lẻ trong chuỗi sự kiện.
 6. Điền vào tất cả các thông tin bắt buộc được đánh dấu hoa thị (*) màu đỏ, tùy theo loại cuộc hẹn bạn chọn. Hãy nhớ thêm hình ảnh: cuộc hẹn có hình ảnh sẽ thu hút nhiều tương tác của khách hàng hơn.
 7. Đặt giá và phương thức bạn muốn mọi người thanh toán.
  • Miễn phí: Không hiển thị trường chấp nhận thanh toán vì không có gì để trả.
  • Số tiền: Đặt giá cho dịch vụ hoặc sự kiện. Hãy nhớ cài đặt thanh toán trực tuyến (khả dụng ở Úc, Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ) nếu bạn đang cài đặt thanh toán đầy đủ hoặc đặt cọc. Bạn có thể chấp nhận thanh toán theo ba cách khác nhau:
   • Yêu cầu thanh toán toàn bộ: Người đăng ký phải thanh toán toàn bộ trực tuyến.
   • Yêu cầu đặt cọc: Người đăng ký có thể trả trước một phần (tối thiểu US$1 hoặc theo đơn vị tiền tệ của bạn) và trả phần còn lại sau.
   • Trực tiếp: Người đăng ký không thanh toán trực tuyến, điều này cho phép họ thanh toán bằng tiền mặt, séc hoặc thẻ khi họ gặp bạn.
  • Tùy chỉnh: Sử dụng tùy chọn này cho văn bản thay vì số. Ví dụ: "Gọi để ước tính", "Giá thay đổi" hoặc tương tự.
 8. Từ Địa điểm dịch vụ, hãy chọn nơi bạn muốn gặp.
  • Cuộc họp trực tuyến/ảo cho phép bạn chỉ định địa điểm họp trực tuyến và một trường văn bản ngắn để cung cấp mã PIN hoặc hướng dẫn khác. Bạn có thể kết nối với Zoom ở đây hay trong Bảng điều khiển của mình trong Ứng dụng > Thanh toán để tạo một liên kết cuộc họp cho mỗi đặt chỗ. Nếu bạn chọn Tự nhập, bạn có thể thêm liên kết cuộc họp của riêng mình, chẳng hạn như Google Hangouts và các hướng dẫn kèm theo (ID cuộc họp, PIN,...).
  • Địa điểm của doanh nghiệp là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp của bạn. (Để thay đổi, vui lòng truy cập Bảng điều khiển và chọn Cài đặt và bên dưới Các cuộc hẹn, vui lòng chọnDoanh nghiệp.)
  • Địa điểm của khách hàng cho phép khách hàng đặt địa điểm sau khi tạo cuộc hẹn. (Chỉ có sẵn trong Cuộc hẹn. Sự kiện một lần hoặc Sự kiện lặp lại không có tính năng này.)
  • Khác cung cấp trường mẫu tự do cho bạn nhập bất cứ địa chỉ hoặc địa điểm nào
 9. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu. Cuộc hẹn được cập nhật tự động trong website của bạn, bạn không cần đăng tải trang của mình.
 10. Lưu ý: Khi cuộc hẹn đã được lưu, việc chỉnh sửa chỉ thay đổi các cuộc hẹn trong tương lai. Các cuộc hẹn hiện tại và đã diễn ra sẽ không thay đổi. Ngoài ra, bạn không thể thay đổi địa điểm nhưng đây là những điều bạn có thể làm.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin