Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm dịch vụ Cuộc hẹn trực tuyến

Cuộc hẹn trực tuyến là cách tuyệt vời để khách hàng lên lịch với bạn và nhân viên vào thời điểm thuận tiện cho mọi người. Lên lịch để gặp gỡ tại doanh nghiệp của bạn, tại địa điểm mà khách hàng đặt trước, cuộc họp trực tuyến/ảo hay bất cứ địa điểm nào khác mà bạn muốn.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
 3. Trên bảng điều khiển, hãy chọn Cuộc hẹn, rồi chọn Dịch vụ.
 4. Chọn Thêm dịch vụ.
 5. Chọn một trong ba loại cuộc hẹn:
  Danh sách ba loại cuộc hẹn trong Cuộc hẹn trực tuyến của Websites + Marketing
  • Cuộc hẹn: Mở ra các khoảng thời gian chung dựa trên lịch của bạn. Bạn sẽ đặt thông tin chi tiết, còn khách hàng chọn thời gian phù hợp nhất với họ.
  • Sự kiện một lần: Bạn có thể thiết lập để những sự kiện đặc biệt này diễn ra vào thời điểm và với tần suất bạn muốn, đồng thời có thể mở rộng thành sự kiện kéo dài nhiều ngày như hội chợ thủ công vào cuối tuần hoặc lễ hội âm nhạc.
  • Sự kiện lặp lại: Mở ra một khoảng thời gian được lên lịch thường xuyên cho một lớp học hoặc sự kiện. Khi bạn tạo sự kiện lặp lại, khách hàng vẫn cần đăng ký cho từng cuộc hẹn riêng lẻ trong chuỗi sự kiện.
 6. Điền vào tất cả các thông tin bắt buộc được đánh dấu hoa thị (*) màu đỏ, tùy theo loại cuộc hẹn bạn chọn. Hãy nhớ thêm hình ảnh: cuộc hẹn có hình ảnh sẽ thu hút nhiều tương tác của khách hàng hơn.
 7. Đặt giá và phương thức bạn muốn mọi người thanh toán.
  • Miễn phí: Không hiển thị trường thanh toán vì không có dịch vụ nào cần thanh toán.
  • Số tiền: Đặt giá cho dịch vụ hoặc sự kiện. Bạn có thể chấp nhận khoản thanh toán theo ba cách khác nhau:
   • Yêu cầu thanh toán toàn bộ: Người đăng ký phải thanh toán toàn bộ trực tuyến.
   • Yêu cầu đặt cọc: Người đăng ký có thể trả trước một phần (tối thiểu US$1 hoặc theo đơn vị tiền tệ của bạn) và trả phần còn lại sau.
   • Trực tiếp: Người đăng ký không thanh toán trực tuyến, điều này cho phép họ thanh toán bằng tiền mặt, séc hoặc thẻ khi họ gặp bạn.
  • Tùy chỉnh: Sử dụng tùy chọn này cho văn bản thay vì số. Ví dụ: "Gọi để ước tính", "Giá thay đổi" hoặc tương tự.
 8. Từ Địa điểm dịch vụ, hãy chọn nơi bạn muốn gặp.
  • Cuộc họp trực tuyến/ảo: Chỉ định địa điểm họp trực tuyến và một trường văn bản ngắn để cung cấp mã PIN hoặc hướng dẫn khác.
   • Kết nối với Zoom tại đây hoặc qua bảng điều khiển bằng cách chọn Cuộc hẹn. Trong cột Cài đặt, chọn Ứng dụng. Thao tác này sẽ hỗ trợ bạn tạo liên kết cuộc họp duy nhất cho mỗi lượt đặt chỗ.
   • Nếu chọn Tự nhập, bạn có thể thêm liên kết cuộc họp của riêng mình cho các nền tảng khác, chẳng hạn như Google Hangouts và bao gồm các hướng dẫn kèm theo (ID cuộc họp, mã PIN, v.v.).
  • Địa điểm của doanh nghiệp: Gặp gỡ tại trụ sở doanh nghiệp của bạn. (Để thay đổi, vui lòng truy cập bảng điều khiển và chọn Cuộc hẹn. Bên dưới phần Cài đặt, chọn Doanh nghiệp.)
  • Địa điểm của khách hàng: Khách hàng cài đặt địa điểm sau khi tạo cuộc hẹn. (Chỉ có sẵn trong Cuộc hẹn. Sự kiện một lần hoặc Sự kiện lặp lại không có tính năng này.)
  • Khác: Một trường văn bản mở để bạn nhập địa chỉ hoặc địa điểm bất kỳ, chẳng hạn như công viên (ví dụ: để tổ chức lớp học yoga).
 9. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu. Cuộc hẹn được cập nhật tự động trong website của bạn, bạn không cần đăng tải trang của mình.

Sau khi cuộc hẹn được lưu, nội dung chỉnh sửa chỉ thay đổi các cuộc hẹn trong tương lai. Các cuộc hẹn hiện tại và đã diễn ra sẽ không thay đổi. Ngoài ra, bạn không thể thay đổi địa điểm nhưng đây là những điều bạn có thể làm.

Dịch vụ được thêm sẽ được liệt kê trên trang Dịch vụ bên dưới tab Dịch vụ đang hoạt động. Dịch vụ được cung cấp trước đây sẽ xuất hiện trên tab Dịch vụ trước đây.

Lưu ý: Kéo & thả dịch vụ trên tab Dịch vụ đang hoạt động để sắp xếp thứ tự hiển thị các dịch vụ này trên trang.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin