Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm dịch vụ lưu trữ DNS

Thêm miền vào dịch vụ lưu trữ DNS và cùng chúng tôi quản lý DNS của bạn trong khi miền vẫn được đăng ký với công ty khác.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn DNS > Thêm dịch vụ lưu trữ DNS.
    chọn thêm dịch vụ lưu trữ dns từ menu dns
  3. Nhập miền của bạn vào trường Tên miền, rồi chọn Tiếp theo.
  4. Gán máy chủ tên được cung cấp cho tên miền của bạn thông qua nhà đăng ký miền. Tập tin vùng cho miền của bạn sẽ không hoạt động trên dịch vụ lưu trữ DNS cho tới khi bạn cập nhật xong máy chủ tên.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi DNS được phản ánh đầy đủ trên hệ thống.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin