Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm email của tôi vào Email Samsung trên Android


Thêm tài khoản Email Chuyên nghiệp vào Email Samsung trên Android của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email kinh doanh từ điện thoại của mình.

 1. Vui lòng mở ứng dụng Email.
  • Người dùng mới: bạn sẽ thấy màn hình cài đặt Email.
  • Người dùng đang hiện hoạt: vui lòng chọn Menu, chạm vào Cài đặt và chọn Thêm tài khoản.
 2. Trên màn hìnhCài đặt Email, vui lòng chọn Khác.
  Chọn Khác để cài đặt tùy chọn email
 3. Nhập địa chỉ emailmật khẩu của bạn rồi nhấp vào Đăng nhập.
  Nhập địa chỉ email, mật khẩu và nhấp vào Đăng nhập

Ứng dụng Email Samsung của bạn sẽ tự động phát hiện các cài đặt tài khoản email của bạn và tải email của bạn.

Nếu bạn muốn thêm email của mình vào thiết bị khác, hãy nhấp vào Trước đó. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp.

Thông tin thêm

Nếu Android không thể tự động phát hiện tài khoản email của bạn, nó sẽ hỏi bạn thông tin cài đặt thủ công. Nếu có tự động phát hiện, bạn hãy xem phần Thêm thủ công email của tôi vào Android với các cài đặt máy chủ và cổng bài viết.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.