Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm email của tôi vào Sony Email trên Android


Thêm tài khoản Email Chuyên nghiệp vào Email Sony trên Android của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email kinh doanh từ thiết bị của mình.

 1. Vui lòng mở ứng dụng Email.
  ALTEXT
  • Người dùng mới: bạn sẽ thấy màn hình Chào mừng bạn đến với Email. Chạm vào Bắt đầu.
   ALTEXT
  • Người dùng đang hiện hoạt: vui lòng chọn Menu, chạm vào Cài đặt và chọn Thêm tài khoản.
   ALTEXT
 2. Nhập địa chỉ email và chạm vào Tiếp theo.
  ALTEXT
 3. Nhập mật khẩu email và chạm vào Tiếp theo.
  ALTEXT
 4. Chọn tùy chọnĐồng bộ hóa bạn mong muốn và chạm vào Tiếp theo. (Bạn có thể thay đổi cài đặt này sau nếu cần.)
 5. Chọn tùy chọn Thông báo bạn mong muốn và chạm vào Tiếp theo. (Bạn có thể thay đổi cài đặt này sau nếu cần.)

Ứng dụng email Sony của bạn sẽ tự động phát hiện các cài đặt tài khoản email của bạn và tải lên Android.

Nếu bạn muốn thêm email của mình vào thiết bị khác, hãy nhấp vào Trước đó. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp.

Xử lý sự cố

Nếu ứng dụng Email Sony của bạn không thể tự động phát hiện tài khoản email của bạn, nó sẽ hỏi bạn thông tin cài đặt thủ công, vui lòng xem phần Thêm thủ công email của tôi vào Android với các cài đặt máy chủ và cổng.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.