Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm email của tôi vào Thunderbird


Thêm tài khoản Email Chuyên nghiệp của bạn vào Thunderbird cho Mac hay máy tính để bàn Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email kinh doanh từ máy tính của mình.

 1. Mở Thunderbird. Bên dưới Cài đặt một tài khoản vui lòng chọn Email.
  Trong cài đặt một tài khoản, vui lòng chọn Email
 2. Nhập Tên của bạn, địa chỉ email Chuyên nghiệp và Mật khẩu:.
  Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu
 3. Nhấp Tiếp tục.
  Nhấp tiếp tục
 4. Vui lòng chọn IMAP (thư mục từ xa) và nhấp vào Hoàn tất. (Bạn cũng có thể cấu hình email của mình bằng cách sử dụng POP3.)
  Chọn IMAP và nhấp vào hoàn tất

Email của bạn đã có trên máy tính và mọi thứ đã hoàn tất. Để thêm email của bạn vào thiết bị khác, bạn hãy chạm vào Trước đó. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp.

Xử lý sự cố

Nếu Thunderbird không thể tìm thấy tài khoản email của bạn, vui lòng nhấp vào Cấu hình thủ công. Xem lại cài đặt máy chủ và cổng của bạn:

 • Tên Máy chủ (đến): imap.secureserver.net
 • Cổng (đến): 993 (SSL/TLS)
 • Tên Máy chủ (đi): smtpout.secureserver.net
 • Cổng (đi): 465 (SSL/TLS) hay 587 (SSL/TLS)

Chỉnh sửa tên máy chủ và cổng cho máy chủ


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.