Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm email Microsoft 365 của tôi vào Gmail trên Android


Bước 3 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Microsoft 365.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng Outlook cho Android . Để tải Outlook, hãy sử dụng máy ảnh của điện thoại để quét mã QR này.
Mã QR của Outlook

Thêm email của bạn vào Gmail trên Google Pixel hoặc điện thoại Android khác. Sau đó, bất kể bạn đi đâu, bạn sẽ luôn kết nối với email doanh nghiệp của mình.

 1. Vui lòng mở Gmail.
  • Nếu bạn mới sử dụng Gmail, hãy chạm vào Thêm địa chỉ email .
   Chạm vào thêm địa chỉ email
  • Nếu bạn đã có tài khoản Gmail, ở góc trên bên phải, chạm vào hồ sơ của bạn và Thêm tài khoản khác .
   Chạm vào thêm tài khoản
 2. Chạm vào Exchange và Office 365 .
  Chọn Exchange và Office 365
 3. Nhập địa chỉ email Microsoft 365 của bạn và chạm vào Tiếp theo .
  Nhập địa chỉ email
 4. Nhập mật khẩu của bạn và chạm vào Đăng nhập .
  Nhập mật khẩu email và đăng nhập
 5. Lưu ý: Bạn có thể cần chọn loại tài khoản của mình là Cơ quan hoặc Trường học để tiếp tục.

 6. Nếu quản trị viên của bạn đã bật xác thực đa yếu tố (MFA), hãy xác minh tài khoản của bạn hoặc cài đặt ứng dụng Trình xác thực .
 7. Người dùng tài khoản lần đầu, chạm vào Chấp nhận để cho phép Gmail truy cập tài khoản của bạn.
 8. Khi tài khoản của bạn đã sẵn sàng, chạm vào Xong để xem hộp thư đến của bạn.
  Xong

Tài khoản Microsoft 365 của bạn hiện đã được thiết lập trên Gmail!

Thông tin thêm