Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm email Microsoft 365 của tôi vào Outlook trên iPhone hoặc iPad


Bước 3 trong loạt bài Cài đặt tài khoản Microsoft 365.

Thêm email Microsoft 365 của bạn vào Outlook cho iPhone và iPad. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email ở bất cứ đâu.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


 1. Mở Outlook. (Bạn không có ứng dụng này? Tải xuống tại Cửa hàng ứng dụng của iTunes. Chạm vào Bắt đầu, chọn các tùy chọn của bạn và chuyển đến bước 4.)
 2. Vui lòng chạm vào Menu > Nút bánh răng Cài đặt.
  Chạm vào biểu tượng Menu có hình ngôi nhà
 3. Vui lòng chạm vào Thêm Tài khoản Thư > Thêm Tài khoản Thư.
  Thêm một tài khoản email
 4. Nhập địa chỉ email Microsoft 365 của bạn, sau đó chạm vào Thêm tài khoản.
  Nhập địa chỉ email và chạm vào thêm tài khoản
 5. Nếu quản trị viên của bạn bật xác thực nhiều yếu tố (MFA), bạn hãy xác thực tài khoản của bạn hay cài đặt ứng dụng Trình xác thực.
 6. Nhập mật khẩu Microsoft 365 của bạn, sau đó chạm vào Đăng nhập. (Bạn có thể cần chọn loại tài khoản là Cơ quan hoặc trường học, thay vì loại tài khoản Cá nhân, để tiếp tục.)
  Nhập mật khẩu email và đăng nhập
 7. Tài khoản Microsoft 365 của bạn sẽ hiển thị trong phần Cài đặt. Hãy vào Hộp thư đến để kiểm tra email.
  Tài khoản email Microsoft 365 mới hiển thị trong phần Cài đặt

Thông tin thêm