Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm email Microsoft 365 vào Apple Mail trên máy Mac


Bước 3 trong loạt bài Cài đặt tài khoản Microsoft 365.

Thêm email Microsoft 365 của bạn vào ứng dụng Thư. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


 1. Mở Mail. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Mail, thao tác mở ứng dụng sẽ bắt đầu quá trình.
 2. Trên thanh menu, chọn Thư, rồi đến Thêm tài khoản.
  Trên Menu thư, Thêm tài khoản
 3. Chọn ExchangeTiếp tục.
  Exchange và Tiếp tục
 4. Nhập TênĐịa chỉ email Microsoft 365 rồi chọn Đăng nhập.
  Nhập tên, địa chỉ email và Đăng nhập
 5. Lưu ý: Bạn có thể cần phải chọn loại tài khoản là Cơ quan hoặc Trường học để tiếp tục.
 6. Vui lòng chọn Đăng nhập để Microsoft xác định vị trí địa chỉ email của bạn và thông tin tài khoản.
  Đăng nhập lại
 7. Nếu quản trị viên của bạn bật xác thực nhiều yếu tố (MFA), bạn hãy xác thực tài khoản của bạn hay cài đặt ứng dụng Trình xác thực.
 8. Lưu ý: Nếu Microsoft không tìm thấy tài khoản của bạn, bạn sẽ phải tự nhập thông tin:

  Tên đăng nhập: Địa chỉ email Microsoft 365 của bạn
  Mật khẩu: Mật khẩu email Microsoft 365 của bạn
  URL nội bộ: outlook.office365.com
  URL bên ngoài: outlook.office365.com
 9. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Microsoft 365. Nhập Mật khẩu và chọn Đăng nhập.
  Nhập mật khẩu email và đăng nhập
 10. Ứng dụng sẽ yêu cầu truyền truy cập tài khoản của bạn. Vui lòng chọn Chấp nhận.
 11. Chọn Hoàn tất. Bạn có thể quay lại và chỉnh sửa các cài đặt này bất cứ lúc nào.
  Chọn cài đặt ứng dụng và Hoàn tất

Tài khoản của bạn sẽ hiển thị và email sẽ bắt đầu tải, việc này có thể mất vài phút.