Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm email Microsoft 365 vào Email Samsung trên Android


Bước 3 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Microsoft 365.

Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị sử dụng ứng dụng Outlook cho Android. Để có Outlook, bạn hãy dùng máy ảnh của điện thoại để quét mã QR này.
Mã QR của Outlook

Thêm tài khoản email Microsoft 365 vào ứng dụng Samsung Email cho Android. Sau đó bạn luôn có thể xem email doanh nghiệp ở tất cả mọi nơi.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


 1. Vui lòng mở ứng dụng Email trên Android
  của bạn. Phong bì trắng trên nền đỏ có chữ Email ghi bên dưới
  • Nếu bạn chưa dùng ứng dụng Email, vui lòng tiếp tục đến bước tiếp theo.
  • Nếu đã cài đặt một tài khoản, vui lòng chạm vàoBa đường kẻ ngang chồng nhau Menu > Cài đặt >Thêm tài khoản.
 2. Bạn hãy chạm vào Office 365.
  Màn hình với tùy chọn máy khách email khác bao gồm Office 365 với hình vuông đỏ
 3. Nhập địa chỉ email Microsoft 365 email và chạm vàoTiếp theo.
  Đăng nhập Microsoft
 4. Vui lòng nhập EmailMật khẩu của Microsoft 365, và chạm vào Đăng nhập. Bạn có thể cần phải chọn loại tài khoản là Công việc hoặc Trường học để tiếp tục.
  Nhập mật khẩu email và đăng nhập
 5. Nếu quản trị viên của bạn bật xác thực nhiều yếu tố (MFA), bạn hãy xác thực tài khoản của bạn hay cài đặt ứng dụng Trình xác thực.
 6. Lưu ý: Nếu Microsoft không tìm thấy tài khoản của bạn, bạn sẽ phải tự nhập thông tin:

  Tên người dùng:
  Mật khẩu của Địa chỉ email Microsoft 365 của bạn: Mật khẩu email Microsoft 365 của bạn
  Máy chủ: outlook.office365.com
  Miền\người dùng: \[Địa chỉ email Microsoft 365] (ví dụ: \owner@coolexample.com)

 7. Cho phép Samsung Email truy cập tài khoản email của bạn. Hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Đồng ý thay mặt cho tổ chức của bạn và chạm vào Chấp nhận.
  Chọn hộp kiểm và Chấp nhận
 8. Ứng dụng Email sẽ tự động kiểm tra cài đặt của bạn. Bên dưới Cài đặt thủ công, vui lòng chạm vàoHoàn tất. Bạn có thể quay lại và chỉnh sửa các cài đặt này bất cứ lúc nào.
  Cài đặt thủ công và nút Hoàn tất
 9. Vui lòng chỉnh sửa Tên tài khoản (nếu bạn muốn) và chạm vào Hoàn tất. Người nhận email của bạn sẽ không thấy tên này nên bạn có thể muốn sử dụng tên doanh nghiệp của mình ở đây.
  Vui lòng nhập tên và chạm vào Hoàn tất

Microsoft 365 giờ đã được cài đặt trên ứng dụng Samsung Email và bạn sẽ thấy hộp thư đến của mình.

Thông tin thêm