Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm email Microsoft 365 vào Mail trên iPhone hoặc iPad


Bước 3 trong loạt bài Cài đặt tài khoản Microsoft 365.

Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị sử dụng ứng dụng Outlook cho iOS. Để tải Outlook, bạn hãy dùng máy ảnh của điện thoại để quét mã QR này.
mã qr để tải ứng dụng microsoft outlook xuống

Thêm email Microsoft 365 của bạn vào ứng dụng Mail trên iPhone hoặc iPad. Sau đó, bạn có thể gửi, nhận và sắp xếp email.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


 1. Vui lòng mở Cài đặt. trên iPhone hay iPad của bạn.
 2. Vui lòng chạm vào Thư > Tài khoản. (Tùy theo phiên bản iOS của bạn, bạn có thể cần chạm vào Mật khẩu & Tài khoản.)
  Trong Thư, chạm vào Tài khoản
 3. Chạm vào Thêm tài khoản.
  Trong Mail, chạm vào Tài khoản
 4. Chạm vào Microsoft Exchange.
  Chạm vào Microsoft Exchange từ menu
 5. Nhập Email của bạn và nội dung Mô tả ngắn (ví dụ: tên công ty hoặc loại email của bạn), rồi chạm vào Tiếp theo.
  Nhập email, mô tả công ty và chạm vào Tiếp theo
 6. Chạm vào Đăng nhập để xác nhận bạn muốn dùng tài khoản Microsoft Exchange của mình.
  Chạm vào Đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản Exchange
 7. Bạn vui lòng nhập Mật khẩu và chạm vào Đăng nhập. (Bạn có thể cần phải chọn loại tài khoản là Cơ quan hay trường học, không phảiCá nhân, để tiếp tục.)
  Nhập mật khẩu email và đăng nhập
 8. Nếu quản trị viên của bạn bật xác thực nhiều yếu tố (MFA), bạn hãy xác thực tài khoản của bạn hay cài đặt ứng dụng Trình xác thực.
 9. Lưu ý: Nếu Microsoft không tìm thấy tài khoản của bạn, bạn có thể phải tự nhập thông tin:

  Email:
  Mật khẩu của Địa chỉ email Microsoft 365 của bạn: Mật khẩu địa chỉ email Microsoft 365 của bạn
  Máy chủ: outlook.office365.com (đây là yêu cầu)
  Miền: Đây bạn có thể để trống
  Tên người dùng: Đa chỉ email Microsoft 365 của bạn

 10. Chạm vào Tiếp theo. Bạn có thể phải chọn Đồng ý thay mặt tổ chức của bạn. Điều này cho phép Microsoft 365 và ứng dụng Mail kết hợp với nhau. Chạm vào Chấp nhận.
 11. Chạm vào Lưu. Bạn có thể quay lại và cập nhật cài đặt tại đây bất cứ lúc nào.
  Xem xét cài đặt và chạm vào lưu
 12. Vậy là xong! Bạn sẽ thấy tài khoản Microsoft 365 của mình trong Tài khoản.
  Bạn sẽ thấy tài khoản email Microsoft 365 hiển thị bên dưới Tài khoản

Thông tin thêm