Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm email Microsoft 365 vào Outlook trên Windows


Bước 3 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Microsoft 365.

Thêm email Microsoft 365 của bạn vào Outlook 2016 (hoặc mới hơn) cho máy tính Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email kinh doanh.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


 1. Mở Outlook. (Bạn không có ứng dụng này? Hãy xem cách tải xuống tai đây.)
 2. Vui lòng chọn Tập tin, rồi chọn + Thêm tài khoản.
  Bên dưới Thông tin tài khoản có nút + Thêm tài khoản
  Nếu bạn chưa mở Outlook trước đó, bạn sẽ thấy màn hình chào mừng.
 3. Nhập Địa chỉ email Microsoft 365 của bạn và chọn Kết nối.
  Nhập email và chọn Kết nối
 4. Nhập Mật khẩu email Microsoft 365 và chọn Đăng nhập. Nếu được hỏi, bạn hãy chọn có muốn dùng tài khoản này ở mọi nơi trên thiết bị không.
  Nhập mật khẩu email và đăng nhập
 5. Lưu ý: Bạn có thể cần phải chọn loại tài khoản Cơ quan hoặc trường học để tiếp tục.

 6. Nếu quản trị viên của bạn bật xác thực nhiều yếu tố (MFA), bạn hãy xác thực tài khoản của bạn hay cài đặt ứng dụng Trình xác thực.
 7. Khi Outlook hiển thị địa chỉ email đã được thêm, chọn Hoàn tất.

Thông tin thêm