Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm email vào Apple Mail trên iPhone


Thêm tài khoản Email Chuyên nghiệp vào ứng dụng Thư trên iPhone của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email kinh doanh từ điện thoại của mình.

 1. Xác định ứng dụng Thư.
  • Người dùng mới: Chạm vào để mở ứng dụng Thư.
  • Người dùng đang tồn tại: Vui lòng mở Cài đặt > chạm vào Mật khẩu & Tài khoản > Chạm vào Thêm tài khoản.
   Chạm vào Thêm Tài khoản
 2. Vui lòng chọn loại tài khoản khác.
  Chạm vào Khác
 3. Chạm vào Thêm tài khoản thư.
  Chạm vào Thêm tài khoản Thư
 4. Nhập vào chi tiết tài khoản, và chạm vào Tiếp theo.
  Nhập vào chi tiết tài khoản, và chạm vào Tiếp theo
 5. Chạm vào IMAP.
 6. Bên dưới Tài khoản mới, trong phần Máy chủ thư đến bạn hãy nhập:
  • Tên máy chủ là "imap.secureserver.net"
  • Email Chuyên nghiệp của bạn Tên người dùngMật khẩu
 7. Trong phần Máy chủ thư đi, bạn hãy nhập:
  • Tên máy chủ là "smtpout.secureserver.net"
  • Email Chuyên nghiệp của bạn Tên người dùngMật khẩu
 8. Chạm Tiếp theo. Ứng dụng Thư của bạn sẽ tự động phát hiện các cài đặt tài khoản email của bạn và tải email của bạn.
 9. Thoát khỏi Cài đặt ứng dụng và chạm vào Thư để mở ứng dụng.

Email của bạn đã có trên iPhone của bạn và mọi thứ đã hoàn tất. Để thêm email của bạn vào thiết bị khác, bạn hãy chạm vào Trước đó. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp.

Xử lý sự cố

Nếu ứng dụng Thư không thể tự động phát hiện tài khoản email của bạn, vui lòng tắt WiFi và thực hiện lại các bước này. Để tắt Wifi của mình, bạn hãy chạm vào Wi-Fi và bật tắt để tắt. Đừng quên bật lại Wifi sau khi bạn hoàn tất.
Chạm vào WiFi và chạm vào bật tắt để tắt


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.