Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm email vào Outlook 2016 trên Windows


Thêm địa chỉ Email Chuyên nghiệp của bạn vào Outlook 2016 dành cho Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email kinh doanh từ Outlook trên máy tính để bàn Windows của mình.

 1. Mở Outlook 2016.
  • Người dùng mới: Bạn sẽ thấy màn hình Thiết lập email của bạn.
  • Người dùng đang hiện hoạt: Nhấp vào Tập tin sau đó + Thêm Tài khoản.
 2. Trên trang Thêm tài khoản, bạn hãy chọn Tài khoản Email. Sau đó thêm thông tin đăng nhập tài khoản Email Chuyên nghiệp. (Tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không hoạt động cho cài đặt Email.)
  • Tên của bạn: Tên được hiển thị là tên người gửi của bạn
  • Địa chỉ email: Địa chỉ Email chuyên nghiệp
  • Mật khẩu và Nhập lại Mật khẩu: Mật khẩu email chuyên nghiệp
  Nhấp vào tiếp theo
 3. Nhấp vào tiếp theo, Outlook sẽ xác minh các cài đặt Tài khoản Chuyên nghiệp và tải hộp thư đến trong email của bạn.
  Thông báo tài khoản được cấu hình thành công
 4. Nhấp vào Hoàn tất. Nếu bạn có trên một tài khoản email, bạn sẽ có thể cần thoát khỏi Tài khoản để xem hộp thư đến mới của bạn.

Email của bạn đã có Outlook 2016 và mọi thứ đã hoàn tất. Để thêm email của bạn vào thiết bị khác, bạn hãy chạm vào Trước đó. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp.

Xử lý sự cố


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.