WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm favicon cho WordPress với FTP

Favicon là một hình ảnh nhỏ xác định trang của bạn trong một tab trình duyệt. Nếu bạn có một chủ đề không cho phép tải lên favicon, bạn sẽ cần phải tải lên một cách thủ công thông qua FTP. Bạn có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng FTP nào, nhưng bài viết này đề cập đến FileZilla .

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng Trình quản lý tập tin để tải lên favicon của mình.
  1. Kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng FTP .
  2. Trong phần Trang từ xa của FileZilla, tìm thư mục có trang WordPress của bạn.
  3. Trong phần Trang cục bộ của FileZilla, tìm tập tin ảnh trên máy tính cục bộ của bạn.
  4. Kéo và thả tập tin ảnh từ phần Trang cục bộ sang phần Trang từ xa .
    kéo và thả các tập tin
  5. Chọn và giữ (hoặc nhấp chuột phải) vào tập tin ảnh và chọn Đổi tên .
  6. Đổi tên tập tin thành favicon.ico .
Lưu ý: Bạn cũng có thể đặt tên tập tin ảnh thành favicon.ico trên máy tính cục bộ của mình rồi tải lên.

Bây giờ bạn đã thêm thành công favicon vào trang WordPress của mình.

Xem thêm thông tin