Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm hình ảnh biểu ngữ vào email tiếp thị của tôi

Hình ảnh biểu ngữ là hình ảnh đồ họa ở đầu email tiếp thị, ngay sau logo. Đó là ấn tượng đầu tiên của người đọc, vì vậy bạn muốn hình ảnh biểu ngữ của mình phù hợp với thương hiệu công ty hoặc sự rung cảm của bản tin.

Lưu ý: Tạo ảnh trông chuyên nghiệp bằng GoDaddy Studio. Kích thước tốt nhất là 590 x 175 pixel.

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Từ bảng điều khiển của bạn, chọn Tiếp thị , rồi chọn Tiếp thị qua email .
 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Vui lòng cuộn xuống Tiếp thị trực tuyến và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Từ bảng điều khiển, chọn Tiếp thị qua email , rồi chọn Chiến dịch .
 1. Chọn Sửa bên cạnh bản nháp email hiện có hoặc Tạo email mới để bắt đầu tạo email mới, sau đó chọn mẫu bố cục hoặc tạo email mới từ đầu.
 2. Chọn khu vực Hình ảnh biểu ngữ để mở Thư viện phương tiện của bạn hoặc chọn Chỉnh sửa hình ảnh trên hình ảnh biểu ngữ hiện có nếu bạn đang sử dụng mẫu.
 3. Chọn ảnh hiện có, tải ảnh mới lên hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm để tìm ảnh trong kho.
 4. Sau khi bạn chọn hình ảnh, hãy chọn Chỉnh sửa để mở Trình tạo nội dung và tùy chỉnh hình ảnh trước khi thêm hình ảnh hoặc chọn Chèn thêm hình ảnh vào email tiếp thị của bạn ngay lập tức.
 5. ChọnThêm biểu tượng liên kết Thêm một liên kết để làm cho hình ảnh biểu ngữ của bạn có thể nhấp được và chọntên thay thế cho hình ảnh Thay đổi kích thước và đặt lại vị trí hình ảnh để thay đổi kích thước hình ảnh, xoay hình ảnh hoặc thêm văn bản thay thế cho khả năng truy cập.

Xem thêm thông tin