Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm hình ảnh vào chiến dịch Email Marketing của tôi

Trước khi có thể thêm ảnh, bạn sẽ cần tải ảnh lên thư viện ảnh. Tiếp theo, bạn sẽ thêm một mô-đun có trình giữ chỗ hình ảnh.

 1. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào GoDaddy của bạn và mở Email Marketing. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? )
 2. Trên trang Chiến dịch , ở cuối chiến dịch bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa .
  Nhấp vào Sửa
 3. Trong Thư viện ảnh, tìm ảnh bạn muốn thêm.

  Nhấp vào Tải thêm để xem thêm ảnh.

 4. Nhấp và kéo hình ảnh vào trình giữ chỗ hình ảnh trong mô-đun bạn đã thêm trước đó.
  Nhấp và kéo hình ảnh vào trình giữ chỗ

  Bạn có thể thay đổi hình ảnh.

Thêm nhiều hình ảnh song song

 1. Để thêm nhiều hình ảnh song song, nhấp vào bên trong mô-đun Hình ảnh.
 2. Bên dưới hình ảnh đầu tiên bạn đã thêm, nhấp vào dấu cộng (+) để thêm phần giữ chỗ cho hình ảnh thứ hai.
  Nhấp vào dấu cộng
 3. Nhấp vào dấu cộng (+) bên dưới phần giữ chỗ hình ảnh thứ 2 để thêm phần giữ chỗ hình ảnh thứ 3, v.v.
  Nhấp vào dấu cộng lần thứ hai

  Bạn có thể thêm tối đa 4 hình ảnh cạnh nhau.

 4. Trong Thư viện hình ảnh, tìm hình ảnh bạn muốn thêm.

  Nhấp vào Tải thêm để xem thêm ảnh.

 5. Nhấp và kéo từng hình ảnh từ Thư viện hình ảnh vào phần giữ chỗ hình ảnh trong mô-đun.
  Kéo ảnh vào chỗ dành sẵn

  Sau khi kéo hình ảnh vào chỗ dành sẵn, bạn cần nhấp vào bên trong hình ảnh hoặc nhấp vào nút bút chìNhấp vào nút bút chì để mở chế độ Chỉnh sửa và thêm nhiều ảnh khác.

Xem thêm thông tin