Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ A

Thêm hồ sơ A cho tập tin vùng DNS trong tài khoản GoDaddy của bạn. Một hồ sơ A kết nối tên miền của bạn với địa chỉ IP và giúp trình duyệt web tìm thấy website của bạn. Bạn có thể dùng hồ sơ A để trỏ đến tài khoản dịch vụ lưu trữ hoặc tạo miền con.

Bạn có thể xem hình động ngắn minh họa thao tác này ở phần dưới của trang.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
 3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
 4. Chọn Thêm bên dưới bảng hồ sơ.
 5. Bên dưới Loại, chọn A.
 6. Nhập chi tiết cho hồ sơ A của bạn:
  • Máy chủ lưu trữ: Tên máy chủ nơi hồ sơ A liên kết. Nhập @ để trỏ trực tiếp đến tên miền của bạn.
  • Trỏ đến: Địa chỉ IP bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 7. Chọn Lưu để lưu hồ sơ A mới của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ trên toàn hệ thống.

Cho tôi biết cách

thêm hồ sơ a

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin