Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm hồ sơ AAAA

Thêm bản ghi AAAA vào tập tin vùng DNS để kết nối miền của bạn với một website. Chúng tương tự như bản ghi A , nhưng bản ghi AAAA trỏ đến địa chỉ 128 bit / IPv6, thay vì địa chỉ IPv4 mà bản ghi A sử dụng. Địa chỉ IPv6 được biểu thị dưới dạng tám nhóm gồm bốn chữ số thập lục phân.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọntên thay thế cho hình ảnh Tùy chọn Sửa miền bên cạnh miền của bạn, rồi chọn Sửa DNS . Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS .
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn Thêm để thêm bản ghi mới.
  chọn thêm một bản ghi mới
 4. Chọn TXT từ các tùy chọn menu Loại .
 5. Nhập chi tiết cho hồ sơ AAAA của bạn:
  • Tên : Tên máy chủ lưu trữ cho hồ sơ. Nhập @ để đưa hồ sơ AAAA vào miền gốc của bạn hoặc nhập tiền tố , như thư .
  • Giá trị : IPv6 cho hồ sơ của bạn. Thông thường, đây sẽ là địa chỉ IP của tài khoản lưu trữ của bạn. Ví dụ, 2001: 0db8: 85a3: 0000: 0000: 6a2e: 0371: 7234 là địa chỉ IPv6 hợp lệ.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Chọn Thêm hồ sơ để lưu hồ sơ AAAA mới của bạn.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin