Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ CNAME

Thêm hồ sơ CNAME (bí danh) cho tập tin vùng DNS trong tài khoản GoDaddy của bạn. Hồ sơ CNAME dùng tiền tố miền, như blog để trỏ miền của bạn đến một tên miền. Để thêm tiền tố miền trỏ đến địa chỉ IP thì thay vào đó bạn hãy thêm miền con.

Bạn có thể xem hình động ngắn minh họa thao tác này ở phần dưới của trang.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
 3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
 4. Chọn Thêm bên dưới bảng hồ sơ.
 5. Dưới Loại, chọn CNAME.
 6. Nhập chi tiết cho hồ sơ CNAME của bạn:
  • Máy chủ lưu trữ: Tên máy chủ lưu trữ, hay tiền tố, để thiết lập bản ghi CNAME. Bạn có thể dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng. Không dùng nhiều dấu chấm liên tục (...) và máy chủ lưu trữ không được vượt quá 25 ký tự hoặc đứng trước ký hiệu @. Bạn cũng không thể dùng máy chủ lưu trữ đã gán cho một bản ghi A, bản ghi TXT hoặc bản ghi MX hiện có.
  • Trỏ đến: URL bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ. Vui lòng nhập @ để trỏ trực tiếp đến tên miền gốc của bạn.
  • TTL: Xác định thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm.
  • Lưu ý: Máy chủ CNAME phổ biến nhất là www, với biểu tượng @ được nhập vào trường Trỏ đến. Do đó, www.coolexample.com sẽ tải vào cùng trang web với miền gốc, coolexample.com.

 7. Chọn Lưu để lưu CNAME mới của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ trên toàn hệ thống.

Cho tôi biết cách

thêm hồ sơ cname

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin